image banner
THÔNG BÁO Công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Quang Thêm và vợ là bà Đặng Thị Kim Yến sử dụng đất tại TDP 3, thị trấn Kiến Đức
Số ký hiệu văn bản Số: 160/TB-UBND
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Quang Thêm và vợ là bà Đặng Thị Kim Yến sử dụng đất tại TDP 3, thị trấn Kiến Đức
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt LƯU VĂN GIA
Tài liệu đính kèm