image banner
Thông báo công khai kết quả kiểm tra hồ sơ Nguyễn Hữu Phận, Nguyễn Thị Chức
Số ký hiệu văn bản 168/TB-UBND
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo công khai kết quả kiểm tra hồ sơ Nguyễn Hữu Phận, Nguyễn Thị Chức
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt LƯU VĂN GIA
Tài liệu đính kèm