image banner
Thông báo công khai hồ sơ ông Nguyễn Tuấn Anh
Số ký hiệu văn bản 161a/TB-UBND
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo công khai hồ sơ ông Nguyễn Tuấn Anh
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt LƯU VĂN GIA
Tài liệu đính kèm