image banner
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/KH-MTTQ
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 26/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nghĩa
Tài liệu đính kèm