image banner
Nghiêm cấm tự ý đào đắp, san lấp, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, cải tạo mặt bằng,lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép, trái phép, xây dựng công trình trên hành lang an toàn giao thông, khai thác đất để san lấp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép
Số ký hiệu văn bản 08/UBND-VX
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu nội dung Nghiêm cấm tự ý đào đắp, san lấp, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, cải tạo mặt bằng,lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép, trái phép, xây dựng công trình trên hành lang an toàn giao thông, khai thác đất để san lấp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt PHẠM HỮU NGHĨA
Tài liệu đính kèm